Jana K. Kudrnová


Grafická designérka a ilustrátorka z lesa u Olomouce. Vystudovala grafiku na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Její dílna má přesně 2,5 × 4 metry, ale počítá k ní také les, u kterého žije, a jehož atmosféra, temnota i jas se často promítá do její tvorby. Jakkoli miluje moderní design, v ilustraci se urputně drží starých grafických postupů, při kterých si člověk musí ušpinit ruce.
Neboli nájdené žiadne tituly