Alena Kopasová


Alena Kopasová sa narodila v roku 1957, žije v Košiciach. V minulosti pracovala ako redaktorka a korektorka. Svoje práce uverejňovala v rôznych novinách a časopisoch. Zväčša šlo o fejtóny, eseje alebo rôzne príbehy, ale venuje sa aj tvorbe pre najmenších. V roku 1999 jej vyšla kniha básničiek pre deti Čriepky, a keďže mnohí pedagógovia ju dodnes používajú ako pomôcku pri výučbe v materských školách či na prvom stupni základných škôl, dočkala sa nového, rozšíreného spracovania.