Medzi nami pastelkami

Grafomotorické cvičenia a rozvíjanie kresby pre deti od 3 do 5 rokov

Jiřina Bednářová

Pastelky sa stanú kamatátmi vašich detí!

Publikácia Medzi nami pastelkami obsahuje

1) grafomotorické cvičenia pre deti vo veku od 3 do 5 rokov, pomocou ktorých sa rozvinie:

- jemná motorika a psychické funkcie potrebné pri kreslení a písaní

- grafomotorické zručnosti a kresba dieťaťa

- súhra ruky a oka, vnímanie priestoru v súvislosti so smerom vedenia čiary

2) metodický návod pre dospelých, ktorý:

- upozorňuje na možné úskalia pri nácviku jednotlivých prvkov

- pomáha prekonávať ťažkosti

Prečo sa zaoberať grafomotorikou, ktorá sa týka najmä písania? Aby sme sa dozvedeli, ako je to s kresbou a písaním, ako sa táto časť jemnej motoriky a tiež psychické funkcie potrebné pri kreslení a písaní vyvíjajú, kedy by sme mali uvažovať o tom, že naše dieťa potrebuje nejakú podporu. Prečítame si najprv list, ktorý dospelým napísala autorka námetu a?celého súboru cvičení obsiahnutých v knižke. Jiřina Bednářová zúročila odborné poznatky a svoje dlhoročné praktické skúsenosti z práce s deťmi predškolského veku aj s malými školákmi. Jej odporúčania, týkajúce sa nielen zásad pri práci s touto knihou, ale aj činností rozvíjajúcich jemnú motoriku, ľaváctvo a praváctvo, pracovných návykov pri kreslení, teda aj správneho držania písacieho náčinia a jeho voľby, určite pomôžu spoznať, čo ktoré dieťa potrebuje. Aby cvičenie - kreslenie prebiehalo, ako má, pretože dodržanie metodického postupu má význam pre dosiahnutie dobrého výsledku. Pri každom cviku sú zvýraznené odporúčania, ako správne metodicky postupovať. Keď sa na prácu dobre pripravíme, budeme sa spolu s naším malým kresliarom tešiť so Šmardovými pastelkami Boženkou a Majou a s veselými zvieratkami. Nakoniec si overíme, čo sa náš chlapec či dievčatko a pastelka Maja naučili, a zistíme, že sa nikto z nich nemusí schovávať v kútiku, pretože už vie kresliť a?kreslí rád. V škole mu tak dobre pôjde nielen kreslenie, ale aj písanie.

Prvá časť grafomotoriky nazvaná Medzi nami pastelkami je určená pre troj- až päťročné deti. Ak však máte doma predškoláčika alebo prváčika, ktorý má problémy s kreslením a so začiatkami písania alebo ho kreslenie či písanie neteší, skúste ho získať touto knižkou. Ak bude treba, budete môcť pokračovať v cvičeniach, pretože autori pripravili ďalšie dve časti, ktoré budú čoskoro nasledovať. Aj pri menej obratných deťoch tak môžete predísť smútku z neúspechu v písaní a prispejete k vytváraniu dobrého vzťahu ku škole a ku vzdelaniu vôbec. Nestačí totiž hovoriť: „Píš pekne“. Poznáte snáď niekoho, kto na základe príkazu okamžite správne hovoril, krásne písal, čítal...? Určite nie. Nezáleží na tom, či je to dieťa alebo dospelý, ale na tom, či mal možnosť, príležitosť sa to naučiť. Dôležitým predpokladom pre dobré učenie je tvorivosť, humor a samozrejme kvalitná, overená metodika. To všetko, podľa môjho názoru, táto knižka spĺňa. Verím, že spolu s trpezlivosťou a láskavosťou dospelých prinesie radosť a úžitok deťom.

PhDr. Alena Šafrová špeciálna pedagogička

Špe­ciálneho pedagogického centra pri Súkromnom špeciálnom gymnáziu Integra, Brno – Líšeň, externá pedagogička Pedagogickej fakulty MU v Brne

Computer Press vydáva ďalšie knihy na rozvíjanie kreslenia a písania dieťaťa

Čítať viac
6,49 € Odporúčaná cena
V predaji